Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

.

.
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

18 Σεπτεμβρίου 2016

"ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2016"

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
------
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστάς της επιτυχίας της εκδηλώσεώς μας "ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2016".
Ευχαριστούμε τους προσελθόντας φίλους και των ιερατικόν μας κύκλον, τους οργανωτάς και τους συμμετέχοντας στο θεατρικόν δρώμενον και ιδίως τον σκηνοθέτη κ. Κοντογιάννη. Ευχαριστούμε τα μέλη του "ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ" που ήλθαν από την Θεσσαλονίκη. Επίσης ευχαριστούμε θερμώς τις "ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ" διά την αρτίαν και ανωτέρας ποιότητος κινηματογράφησιν της εκδηλώσεως! Φυσικά, χίλια ευχαριστώ στην ψυχήν της διοργανώσεως, την Χρύσα Ζαφειροπούλου! Ευχόμεθα εις όλους υγείαν και χαράν και του χρόνου! --- Παν. Μαρίνης


11 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ
Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ
-----
1) Το Σύνταγμα και οι Διεθνείς συμβάσεις ορίζουν το Ανθρώπινον Δικαίωμα της Ελευθερίας του λόγου το οποίον σήμερον μεταφράζεται ουσιαστικώς εις την δυνατότητά μου να ομιλώ από της τηλεοράσεως! Είναι σήμερον το ΜΟΝΟΝ ΜΜΕ που έχει διείσδυσιν εις τον πληθυσμόν, διότι ολίγοι πλέον διαβάζουν εφημερίδες, βιβλία ή περιοδικά και σχεδόν εις κανένα σπίτι δεν υπάρχει ραδιόφωνον! Διά τούτο η κυβέρνησις ενδιαφέρεται διά τον έλεγχο των καναλιών!

2) Οι συχνότητες των ΗΜ κυμάτων που χρησιμοποιεί η τηλεόρασις και η ραδιοφωνία είναι ΑΠΕΙΡΕΣ και τις παρέχει δωρεάν η Φύσις, ΔΕΝ τις κατασκευάζει η κυβέρνησις στα εργοστάσια της ΔΕΗ! Η κυβέρνησις ζητεί εκατοντάδες εκατομμύρια διά να δώση μίαν άδειαν!! ΔΙΑΤΙ;; Τις παράγει και της κοστίζουν;; ΑΛΗΘΕΙΑ;;

3) Το θέμα των συχνοτήτων ΜΕΤΕΘΕΣΕ η κυβέρνησις εις ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ και εγένετο συζήτησις με όρους νεφελώδεις και στερουμένους ορισμού, όπως "διεφθαρμένοι", 'διαπλεκόμενοι" κλπ κλπ!

4) Η ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ είναι ίδιον των τυραννικών καθεστώτων και δη των αριστερών-κομμουνιστών τυράννων! Οσοι δεν συμφωνούν μαζί τους είναι ανήθικοι και προδότες, «πράκτορες της διεθνούς μπουρζουαζίας»! Στα ευνομούμενα καθεστώτα το ηθικόν και το ανήθικον-κολάσιμον περιγράφονται σαφέστατα στον Ποινικόν Κώδικα. Οι άνθρωποι δε ΔΕΝ χωρίζονται εις 'καθαρούς" και "διεφθαρμένους" αλλά εις έχοντες λευκόν ποινικόν μητρώον και εις έχοντες καταδικασθή διά συγκεκριμένην πράξιν!

5) Οχι μόνον, οι αγράμματοι, ο πρωθυπουργός και το γραφείον του, αλλά ειδικοί επιστήμονες, οπως ο ευρωβουλευτής κ. Χρυσόγονος, συνταγματολόγος το επάγγελμα, ωμίλησαν με όρους ασυστάτους και καφενειακούς! Είπε ο κ. Χρυσόγονος ότι «Δεν νοείται να έχουν κανάλι τα πρωτοπαλλήκαρα του Εσκομπάρ!» Δεν γνωρίζω ποιά είναι αυτά κι αν αναφέρεται εις πραγματικά ή μυθιστορηματικά πρόσωπα, ΟΜΩΣ μετά μικράν έρευναν είδα ότι δεν αναφέρονται ουδαμού στην Νομολογίαν μας! Λοιπόν, εάν θέλει ο κ. Χρυσόγονος να ομιλήση επιστημονικώς ως αρμόζει στο επάγγελμά του, ας περιγράψει τί εννοεί και η Βουλή ας ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ, ας αλλάξη τον Π.Κ.! Ας περιγράψει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ο Π.Κ. θα απαγορεύει να έχουν δημοσίαν φωνήν, θα τους στερήση το Δικαίωμα της Ελευθερίας του λόγου! Στην Ελλάδα παράγονται κατά μ.ο. 8,7 νόμοι ημερησίως, ΚΙ ΟΜΩΣ ζούμε την τυραννίαν αγράφων νεφελωδών νόμων και κανόνων! Χαρακτηριστικόν των χωρών που διοικεί η τυραννία!

6) Είπε ο κ. πρωθυπουργός μόλις σήμερα στην ΔΕΘ ότι «δώσαμε μόνον τέσσερεις άδειες γιά να είναι τα κανάλια βιώσιμα και να μην υπάρχη διαπλοκή»! Η απάντησις είναι απλή: Α) Στο ελληνικόν Σύνταγμα δεν υπάρχει ΟΥΤΕ η προληπτική λογοκρισία, ΟΥΤΕ η προληπτική αξιολόγησις της ηθικής των πολιτών!  Εφ' όσον η μη-νομικώς οριζομένη λέξις «διαπλοκή» σημαίνει παραβάσεις του Π.Κ. αυτό είναι έργον της Δικαιοσύνης να κριθή όπως η κάθε άλλη παράβασις και ΟΧΙ μέρος των εξουσιών της κυβερνήσεως! Ο πρωθυπουργός ασκεί την εκτελεστικήν εξουσίαν, δεν είναι ο Επιθεωρητής της ηθικής! Β) Υποχρέωσις της κυβερνήσεως είναι να ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΗ την άσκησιν του Δικαιώματος της Ελευθερίας του λόγου κι όχι να με αποκλείει λέγοντας «ΔΕΝ είσαι βιώσιμος»! Ειναι ζήτημα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ιδικόν μου αν το κανάλι μου, ο ραδιοασταθμός μου, η εφημερίδα μου κλπ θα είναι βιώσιμα ή όχι και ΟΥΔΕΝΟΣ άλλου!

7) Η ΜΟΝΗ ρύθμισις η αρμόζουσα στο υγιές πολίτευμα είναι ΜΟΝΟΝ να γίνεται μία δήλωσις των συχνοτήτων, ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διά να μην διαλέξουν δύο άτομα την ιδίαν συχνότητα!!!

8) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ: Ας μην έχομε ουδεμίαν αμφιβολίαν ότι τα μέτρα αυτά ελέγχου και φιμώσεως της τηλεοράσεως και τα ανάλογά των αποσκοπούν εν τοις πράγμασι στην εγκαθίδρυσιν τυραννικού καθεστώτος τύπου Κούβας ή Βενεζουέλας διά τα οποία, ούτως ή άλλως, ο κ. πρωθυπουργός δεν αποκρύπτει την συμπάθειάν του!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
11/9/2016
==============

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ


8 Ιουνίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΑΙ ΔΥΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΙ ΔΥΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
=βασική θέσις=
Υπάρχουν δύο θεμελιώδεις ιδεολογίες περί του Νέου Ελληνισμού: η θεωρία του "Βαλκανικού συνονθυλεύματος" και η θεωρία της Ελληνικότητος.
Η πρώτη, η θεωρία του "Βαλκανικού συνονθυλεύματος", ομολογεί ότι εμείς, οι Νεοέλληνες οι λεγόμενοι, είμεθα κάποιοι τρισάθλιοι βάρβαροι που χωρίς πατρίδα, γλώσσα ή ιστορία, επλανώμεθα τῆδε κἀκεῖσε πιεζόμενοι από άλλους ισχυροτέρους βαρβάρους έως ότου συμπιεζόμενοι κατελήξαμε εδώ, σ' αυτήν την άκρη του κόσμου, κάποτε, άγνωστον πότε, τον 7ο αιώνα, τον 13ο αιώνα, κάποτε!
Εδώ εμάθαμε από τα απομεινάρια των παλαιών κατοίκων κι ακούγοντας κάτι απ' το Βυζαντινό κράτος κι απ' την Εκκλησία, μιά γλώσσα χυδαία και  άξεστη, απομεινάρι κάποιας αρχαίας, κλασσική Ελληνική την έλεγαν, και παραγεμισμένη με πανσπερμία λέξεων περιέργων. Αυτή την γλώσσα, είπαμε κάποια στιγμή, ακολουθώντας αυτά που συνέβαιναν στις άλλες γλώσσες της Ευρώπης, που από βαρβαρικά ιδιώματα οι Ευρωπαίοι πολιτισμένοι πιά εκάθηντο σε ένα γραφείο και τους έδιδαν μία στοιχειώδη δομή, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, και ανεπτύχθησαν διάφορες απόψεις, άλλοι έλεγαν νάναι πιό "καθαρή", άλλοι πιό "χυδαία", "δημοτική", και φυσικά ποτέ δεν σκεφθήκαμε ότι αυτό που ομιλούσαμε ήτο υπόλειμμα μιάς σπουδαίας κλασσικής γλώσσας με την πληρέστερη γραμματική και λογοτεχνία σε όλη την Υφήλιο, ούτως ή άλλως αυτό ήτο και λίγο μυθολογικό και δεν μας αφορούσε. Δεν μας αφορούσε διότι βιολογικά, ανθρωπολογικά, δεν έχουμε φυσικά καμμία σχέση με την λίγο μυθολογική φυλή των αρχαίων Ελλήνων, δεν είμεθα κληρονόμοι τους, ούτε έχουμε τίτλους κυριότητος σε εκείνη την γλώσσα που ούτως ή άλλως μας φαίνεται λίγο γελοία και όποιο παιδάκι στο σχολείο ειπή μιά λέξι της, μαθητές και καθηγητές το χλευάζουν ώσπου να σκάση και είναι ευτύχημα ότι έχουμε πλήθος λέξεις ωραίες που δεν έχουν σχέσι με εκείνο το αστείο, από την λέξι "κομπιουτεράκι" ως την λέξι "σοκάκι" και "ντουλάπι"!
Όπως η ράτσα μας δεν έχει σχέσι βιολογική, ανθρωπολογική, με τους αρχαίους Έλληνες, ούτως δεν έχομε, ως οίκοθεν νοείται, ουδεμίαν ιστορικήν συνέχειαν και επομένως στερούμεθα και οιουδήποτε τίτλου κυριότητος επί της γεωγραφίας, επι της  γής, την οποίαν ως μη έχουσαν τας θήκας των προγόνων, δεν την αισθανόμεθα και πολύ ως "πατρίδα", φράσεις ως "το όνομα της Μακεδονίας" είναι κενές περιεχομένου, καθώς οι ατομοκεντρικές κοινωνίες δεν έχουν ιστορίαν-γεωγραφίαν και τας εκστομίζουν οι πολιτικοί μας απλώς διά να εξαπατούν τους οπισθοδρομικούς χαχόλους. Το νυν Ελληνικόν Κράτος μας φαίνεται μεγάλο διά τα μέτρα μας: άλλοι άθλιοι βάρβαροι στοιβάχθηκαν πάνω απο εμάς σε Μακεδονία-Θράκη, δεν έχουμε σχέσι μαζί τους, τί σχέσι νά έχουμε άλλωστε, γι' αυτό λογικό ακούγεται το "Ανεξάρτητη Μακεδονία -Θράκη"· ως την Κρήτη φθάσαμε; μάλλον όχι, γι' αυτό διόλου δεν μας ενοχλεί το "Ανεξάρτητη Κρήτη", είναι φυσικό όπως το "Κύπρος ανεξάρτητο κράτος" και εφ' όσον δεν αισθανόμεθα και πολύ "πατρίδα" το Αιγαίο, ποτέ δεν θα κάνουμε πόλεμο "γιά μιά βραχονησίδα" σαν αυτή που την έλεγε χθες "Καρντάκ" ο βουλευτής του Σύριζα κι έχει κι ένα κάπως αστείο όνομα που τις είχαν δώσει οι Έλληνες.
Λοιπόν, εμείς, χωρίς πατρίδα, ράτσα, ιστορία και παρελθόν, ας τακτοποιήσουμε την γλώσσα κάπως, ώσπου να την αντικαταστήσουμε ολοκληρωτικά με τα Αγγλικά, κι ας βρούμε και μιά ιδεολογία-εθνικό στόχο, γιά να φαινόμαστε κάπως πολιτισμένοι, και μία τοιαύτη ιδεολογία-εθνικός στόχος που μας πηγαίνει γάντι είναι η θρησκεία της Ατομοκεντρικής Νεωτερικότητος με όλα της τα αξεσσουάρ, όπως η Δημοκρατία και η πολιτιστική ουδετερότητα, όπως κατεσκευάσθη στο γαλλικόν εργαστήριον, και επιτέλους οι Διαφωτισταί με επικεφαλής τον Κοραή ανεκάλυψαν τον εθνικόν στόχον που μας "πήγαινε γάντι": "να γίνουμε (εμείς οι βάρβαροι) Ευρώπη".
Αυτήν την ιδεολογία την υιοθετήσαμε με ενθουσιασμό και  σήμερα απο εθνικός στόχος έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο: εθνική μονομανία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ετοποθετήτη ως κυρίαρχον στοιχείον η Χ.Ο. Εκκλησία: "σε εσάς τους βαρβάρους εμείς σας δώσαμε θρησκεία, γλώσσα, πολιτισμό, σε εμάς τα οφείλετε όλα"! Εν τῷ μεταξύ η εικόνα συνεπληρώθη από την εισαγωγή μιάς άλλης ιδεολογίας-κλάδου της θρησκείας της Ατομοκεντρικής Νεωτερικότητος, που κατεσκεύασε και έκανε δώρο σε εμάς και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο ο Διεθνής Τοκογλύφος, αυτήν του Αριστερισμού-Σοσιαλισμού-Μαρξισμού. Την υποδεχθήκαμε κι αυτήν με ενθουσιασμόν, ιδρύσαμε ιδιαίτερον φορέα διαδόσεώς της, το ΚΚΕ, και ούτως συνεπληρώθη πλήρως η εικόνα που έχομε γιά τον εαυτό μας!
Ως ευκόλως εννοείται, μία τοιαύτη κοινωνία όπως η ιδική μας, δεν συνιστά καν "έθνος" υπό την οιανδήποτε έννοιαν και διά τούτο όταν ακούμε να λέγουν αυτήν την λέξιν οι επαρχιώτες χαμογελούμε με συγκατάβασιν, όταν την λέγουν κάποιοι κάπως πεπαιδευμένοι τότε επιτιθέμεθα με λύσσα· τους εξοντώνομε πριν προλάβουν να ειπούν κιχ. Οπότε, μέσα σε αυτήν την κοινωνία, που δεν συνιστα, ούτε ράτσα, ούτε έθνος, ούτε καν συγκεκροτημένη κοινωνία, δεν υπάρχει ουδείς λόγος να αισθανόμεθα ως κάτι σημαντικόν, ιδιαίτερον, σεβαστόν ή πολύτιμον, την ελληνικήν ιθαγένειαν και διά τούτο τελείως δικαιολογημένως την δίδομε δώρον στον οιονδήποτε επιθυμήσει να εμφανισθή σε αυτες τις ακτές καθώς είμεθα εκ της φύσεως μας πολυπολιτισμικοί και αντιρατσισταί. Επομένως, όλο το ρητόν και άρρητον πλέγμα ιδεών και απόψεων που βλέπομε να συνέχει τους σημαντικούς πολιτικούς σχηματισμούς, το πανεπιστήμιον και την Ιντελλιγκέντσια, δεν είναι, ούτε ασύνδετον σύνολον, ούτε αδικαιολόγητοι ευκαιριακαί απόψεις, αλλά αποτελεί λογικόν σύνολον το οποίον εδράζεται επί της ανωτέρω περιγραφείσης βάσεως.  
Αυτήν την ανωτέρω ιδεολογίαν επίστευσαν και υπηρέτησαν όλοι οι οπαδοί της "νέας γλώσσης", είτε οπαδοί μιάς καθαρευούσης, είτε οπαδοί μιάς χυδαίας. Εκφράσεις ως "η γλώσσα που μιλάει ο λαός" υποκρύπτουν και μία δευτερεύουσα πρότασι: "η γλώσσα που μιλάει ο λαός ο οποίος δεν έχει ιστορικό παρελθόν και ιστορική συνέχεια". Ομοίως, αυτήν την ιδεολογία επίστευσαν και υπηρέτησαν όλοι οι σημαντικοί πολιτικοί σχηματισμοί, από τον Ελ. Βενιζέλο έως τον Ιω. Μεταξά (να μην λησμονούμε ότι η 4η Αυγούστου παρήγγειλε στον Τριανταφυλλίδη την γνωστή Γραμματική διά να καθιερώση την "δημοτική").
---
Η δευτέρα, η θεωρία της Ελληνικότητος, θεωρεί ότι υπάρχει πράγματι η συλλογική οντότης «Ελληνική Πατρίδα», και ότι εμείς είμεθα μέλη της. Αυτό σημαίνει ότι έχομε άμεσον σχέσιν ανθρωπολογικήν με τους αρχαίους Έλληνες, είμεθα γνήσιοι βιολογικοί απογονοί της, με την βούλα και με το DNA, και διαθέτομε επίσης πλήρη ιστορική και πολιτιστική συνέχεια και γεωγραφική συνοχή και συγκροτούμε έθνος υπό την πλήρη αυτού έννοιαν, συγκεκριμένον και κλειστόν. Τούτο μας καθιστά νομίμους κληρονόμους όλης της πολιτιστικής παραγωγής των και συγχρόνως απάσης της ιστορίας των και μας χορηγεί αδιαψεύστους τίτλους κυριότητος επί της ελληνικής γής. Εξ αυτής της θεμελιώδους παραδοχής συμπαρέλκονται μυριάδες συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων. Ενα εξ αυτών είναι ότι η γλώσσα η ιδική μας είναι μία και μόνη, η γλώσσα των πατέρων μας, η Κλασσική Ελληνική.
--- 

24 Μαρτίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;
--------

Εις την Αίγυπτον του 1940 όλες, ακόμη και οι θρησκευόμενες, γυναίκες της μεσαίας και της ανωτέρας τάξεως δεν έφερον κάποιου είδους κάλυψιν της κεφαλής διότι την θεωρούσαν παλαιομοδίτικην. Ο εκσυγχρονισμός έβαινε καλώς και αργότερον το καθεστώς Mubarak απέδωσε ωρισμένα κοινωνικά δικαιώματα στις γυναίκες, όμως μία ανερχομένη λαϊκή κουλτούρα "αποφιλελευθεροποιήσεως - illiberalization" τα εροκάνισε. Μετά την ήτταν της Αιγύπτου το 1967 τα έγκατα της Ισλαμικής λαϊκής ψυχής αντέδρασαν με ένα τυπικόν διά την Φιλοσοφίαν της Ιστορίας "κίνημα αρχαϊσμού" και από το 1970 οι γυναίκες άρχισαν να καλύπτονται. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι εξέφρασαν το λαϊκόν αυτό αίσθημα, τα χρήματα του Σαουδαραβικού Βαχαβισμού το εβοήθησαν και στην πρωτοπορείαν του ετέθησαν οι μορφωμένες γυναίκες των πανεπιστημίων που εκήρυξαν το κίνημα επανακαλύψεως - re-veiling movement, το οποίον κατέλαβε τα πάντα μετά τον πόλεμον του 1973» Την διαδικασίαν αυτήν περιέγραψε η Leila Ahmed εις το βιβλίον της «A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America»  (Yale, 2012).
Σήμερον η οπισθοδρόμησις έχει πλήρως ολοκληρωθεί! Το αιγυπτιακόν κορυφαίον ιερονομοθετικόν όργανον, το οποίον είναι κρατικόν ίδρυμα συνδεδεμένον με το υπουργείον Δικαιοσύνης και αρμόδιον διά την έκδοσιν φετφάδων προς αυθεντικήν διευκρίνησιν οιουδήποτε ζητήματος, είναι το Dar al-Ifta al-Misriyyah. Τούτο εις τον πρόσφατον φετφά όπου ορίζει την συμπεριφοράν των Μωαμεθανών που κατοικούν εις μη-Μωαμεθανικάς χώρας, τον Fatawa - What is the fine line between integration and dissolving in non Muslim countries? αναφέρει: As for the issue of hijab, it is obligatory on adult Muslim women and the woman is not permitted to take off her hijab unless she fears harm on herself or her family. Ως προς το ζήτημα του Χιτζάμπ, τούτο  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τας ενηλίκους Μωαμεθανάς και η γυναίκα δεν επιτρέπεται να το βγάζη εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος δι' αυτήν ή την οικογένειάν της.
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ RE-VEILING MOVEMENT
Οι κοσμοπολιτικές θρησκείες έχουν εξάρσεις και υφέσεις οι οποίες αναδύονται από τα σκοτεινά βάθη της ασυνειδήτου συλλογικής ψυχής των πληθυσμών και οι διανοούμενοι, ως ο Sayyid Qutb, και οι πολιτικοί απλώς τας εκφράζουν. Τα κινήματα εκσυγχρονισμού του Ισλάμ, ως ο Κεμαλισμός, απέτυχον όλα διότι η ψυχή του Ισλάμ αντιθέτως από την χριστιανικήν ψυχήν στερείται κάθε δυνατότητος εξελίξεως, επομένως το Ισλάμ είναι υποχρεωμένον να αντιδρά με κινήματα αρχαϊσμού.  Από του 1950 ζώμεν μίαν έξαρσιν του Ισλάμ. Η ψυχή του Ισλάμ γνωρίζει μόνον να κερδίζη, να καταπατά τους άλλους, να είναι πάντα ο νικητής, ο Χαλίφης, κι ο άλλος ο ραγιάς. Αυτό δεν αλλάζει, και είναι εξ άλλου πεποίθησις θεολογική ότι ο χειρότερος Μωαμεθανός είναι πολύ καλύτερος από τον καλύτερον άπιστον. Ο Μωαμεθανός δεν κατανοεί ούτε την έννοιαν της ισότητος και της ανεκτικότητος κι ούτε πολλώ μάλλον ότι είναι δυνατόν στην ζωήν επίσης να χάνης. Όταν χάνει και πληγώνεται ο ανδρισμός του (εννοούμε το συναίσθημα, ουχί το φύλον) ο Μωαμεθανός αλλόφρων και πλήρης οργής επιθυμεί να σώση την τιμήν του και κατά το Ισλάμ το μόνον που σώζει την τιμήν είναι ο φόνος. Τούτο εκφράζεται εναργώς στο Ισλαμικόν δίκαιον με την έννοιαν του "ανταποδοτικού φόνου". Επομένως η από του 1950 έξαρσις του Ισλάμ εξεφράσθη με μίαν ισχυράν κίνησιν αρχαϊσμού η οποία χρησιμοποιεί τους τρόπους τους αρχεγόνους του Ισλάμ, της εποχής του Προφήτου, όπου τα πράγματα εδιόρθωνε ο φόνος. Εις την Αίγυπτον ο Σαντάτ υπέκυψε στο κίνημα αρχαϊσμού και κατέστησε την Μουσουλμανικήν αδελφότητα συνεταίρον του κράτους, όμως αυτό δεν εθεωρήθη αρκετόν και ούτως εδολοφονήθη. Εντός αυτής της ατμοσφαίρας η Τρομοκρατία, η κατατρομοκράτησις και ο φόνος του απίστου προέκυψε ως κάτι φυσικόν και συνάμα θεολογικώς καταξιωμένον. Οι μορφωμένες γυναίκες ησθάνθησαν όλα αυτά να αναδύονται από την ψυχήν τους και απετέλεσαν την ορατήν κεφαλήν του κινήματος. Και τούτο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνον διότι η εξημμένη γυναικεία ψυχή δεν γνωρίζει χαλινόν.
Διατί η ἐξαφθεῖσα νεαρά φέρει το βέλο; Ουχί φυσικά ως ισχυρίζεται από θρησκευτικότητα, αιδημοσύνη ή σεμνότητα. Αυτά είναι αστείες δικαιολογίες και το γνωρίζει και το γνωρίζω και μόνον οι Ισλαμόφιλοι κοινωνιολόγοι προσπαθούν ατέχνως να τις πιστεύσουν. Ως παρατηρεί η Leila Ahmed: the Western meanings of the veil inspired the movement, το κίνημα της επανακαλύψεως είχε αυτήν την έμπνευσιν από την Δυτικήν έννοιαν του βέλου και αποτελεί a form of Islamic and anti-Western identification, μίαν μορφήν επιδείξεως Ισλαμικής και αντι-Δυτικής ταυτότητος. Δι' αυτές το βέλο είναι ένας τρόπος απορρίψεως του υλισμού του Δυτικού καπιταλισμού. For them the veil is a way of rejecting the materialism of Western capitalism.
Ως λέγει ο Jean-Paul Carvalho , το βέλο αποτελεί social signalling, τουτέστιν "κοινωνικήν διακήρυξιν" και η από του 1970 κίνησις της καλύψεως είχε "την επιθυμίαν να δηλώση ότι η φέρουσα αυτό γυναίκα ανθίσται στην ενσωμάτωσιν των κοσμικών αξιών των εμπεδωμένων στην Δυτικήν κοινωνίαν και των πολιτιστικών προτύπων του κοσμικού τρόπου ζωής και της θρησκευτικώς απηγορευμένης συμπεριφοράς", the desire to resist the transmission of secular values 'embedded' in Western cultural representations of secular lifestyles and religiously prohibited behaviour.
Τα ανωτέρω αποτελούν την "θεωρίαν της πολιτιστικής αντιστάσεως - theory of cultural resistance" εξηγήσεως της σημερινής επανακαλύψεως. Όμως και αυτή δεν είναι αρκετή. Η νεαρά ήτο δυνατόν να είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς να το φωνάζη. Ο καθείς άνθρωπος στην ευρωπαϊκήν κοινωνίαν έχει τας ιδέας του όμως ολίγοι τις φορούν ως κονκάρδα στο πέτο κι ακόμη ολιγώτεροι ως ιδιαιτέραν ενδυμασίαν! Η Μωαμεθανίς εφόρεσε το βέλο λόγω της σημασίας που εγώ δίδω εις αυτό, του Western meaning του! Ο Ευρωπαίος έχει συνδέσει το Ισλάμ το μεσαιωνικόν, το επιθετικόν, το κατακτητικόν, με το βέλο κι αν του ζητήσωμε να μας το δείξη με μίαν εικόνα θα εκλέξη την φιγούρα της γυναικός που είναι obumbrata et velata. Επειδή λοιπόν εγώ το βέλο το έχω συνδέσει με το Ισλάμ των Εναρέτων Χαλιφών το οποίον με μία σφαλιάρα εκρήμνισε όλον τον Ελληνορρωμαϊκόν κόσμον, διά τούτο η νεαρά το φέρει ως μίαν επιθετικήν κίνησιν απέναντί μου, εκφράζουσα βιαίως την θέλησίν της να κατακρημνίση την άπιστον κοινωνίαν της Ευρώπης, την οποίαν θεωρεί ως "ηθικώς διαφθείρουσαν", Veiling as an expression of opposition to the morally corrupting cultural influences of the West (Jean-Paul Carvalho). Επομένως το βέλο σημαίνει επιθετικήν και επιδεικτικήν άρνησιν εντάξεως και ενσωματώσεως στην Ευρωπαϊκήν κοινωνίαν. Οπότε είναι απολύτως ορθή η άποψις όσων ενοχλούνται από την θέαν του βέλου και βλέπουν όπισθεν αυτού έναν εχθρόν της Δυτικής κοινωνίας και έναν τρομοκράτην. Ατυχώς, ούτως έχουν τα πράγματα! Το βέλο είναι σύμβολον εχθροπαθείας!  
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
------   

11 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ!----
ΑΛΛΟΤΕ
Οταν η Ανατολική Αφρική (Αιθιοπία, Σομαλία, Ερυθραία) ήτο μέρος του Ιταλικού Κράτους, οι κάτοικοι έζησαν μίαν χρυσή εποχή, από την κατάργησιν του θεσμού της δουλείας έως την ίδρυσιν δικτύου νοσοκομείων, τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείων και άλλων. Τότε ιδρύθη η ωραιοτέρα πόλις όλης της Υφηλίου, η Ασμάρα, και όλη η Ανατολική Αφρική μετεμορφώθη εις επίγειον παράδεισον!
---
ΚΑΤΟΠΙΝ
Μεταπολεμικώς οι χώρες αυτές έγιναν "ανεξάρτητες" κι εβούλιαξαν μέσα στην βαρβαρότητα, στον Κομμουνισμό, στον Μωαμεθανισμό, στο έγκλημα και στην πείνα και δυστυχία, στην Χολέρα και στον Κίτρινο πυρετό! Διά παράδειγμα, γνωστός στην Ελλάδα ο Νέγρος εγκληματίας-τύραννος της Αιθιοπίας ο Μεγκίστου, που στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια τον υπέργηρο Χαίλέ Σελασιέ και έδιωξε κακήν-κακώς τους Ελληνες κατάσχωντας τις περιουσίες τους! Γνωστή κι η κατάστασις της Σομαλίας όπου είναι ένα απέραντον πεδίον κακουργημάτων με τις αλληλοσφαζόμενες Μωαμεθανικές συμμορίες κι απ' όπου έφυγαν τρέχοντας κι οι Αμερικανοί ειρηνευτές. Σχετικώς καλύτερη η κατάστασις στην Ερυθραία, από όπου προέρχονται κατά τον ΟΗΕ το 14% των εν Ευρώπη προσφύγων. Διατί φεύγουν από την Ερυθραία; Δεν υπάρχει εκεί πόλεμος ή άλλον κακόν, μας λέγει ο ΟΗΕ, αλλά υπάρχει αφόρητη φτώχεια!
---
ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟΝ
Απέναντι από την Ερυθραία-Σομαλία είναι η πλούσια, πολύ πλούσια, ομόθρησκή τους (και ομόγλωσση εν πολλοίς) χώρα, η Σαουδική Αραβία, τους χωρίζει μόνον ο πορθμός της Ερυθράς θαλάσσης και γνωρίζουν καλώς τον προσανατολισμός προς την Μέκκα, καθώς προς τα εκεί προσεύχονται τετράκις ημερησίως! ΟΜΩΣ, κατά τρόπον αξιοπερίεργον ΔΕΝ κατευθύνονται προς τα εκεί, ΔΙΑΤΙ; ΟΥΔΕΙΣ ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, με μυρίους κόπους προσπαθούν να διαβούν την Σαχάρα και μετά την Ερημον της Λιβύης και μετά να αποβιβασθούν στα σαπιοκάραβα που βουλιάζουν διά να φθάσουν στην Ιταλία!
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΠΟΘΟΝ: ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ!
---
ΤΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ
Σαφώς να ζήσουν στην Ιταλίαν και συγχρόνως να εκπληρωθή πλήρως ο πόθος των, η Ανατολική Αφρική (Αιθιοπία, Σομαλία, Ερυθραία) να αποτελέση ξανά μέρος του Ιταλικού Κράτους. Να ξαναγίνη ο επίγειος παράδεισος! Να αποκτήσουν όλοι τους αυτοδικαίως την ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ! Συγχρόνως, να ξαναγυρίσουν οι Ευρωπαίοι στην Ανατολική Αφρική, όπου άλλωστε έζησαν από αρχαιότατες εποχές, στην πόλι τους, την Ασμάρα!  

 
====

23 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2015 - ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΔΡΩΜΕΝΟΝ

ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2015
ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 12/9/2015
------
ΘΕΑΤΡΙΚΟN ΔΡΩΜΕΝΟΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΥΛΟΙ"):
ΧΡΥΣΗΪΔΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: "Η ΑΦΘΑΡΤΗ ΨΥΧΗ", ΣΕ ΔΟΜΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΑΧΗΝ.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ –ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΧΡΥΣΗΪΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

--------


--------
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ "ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ" ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΙΝ
--------

https://youtu.be/6al14GBjye8

20 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΕΥΚΟΛΗ Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
ΕΥΚΟΛΗ Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
--------
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΕΦΥΓΕ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2-3-4% ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΦΑΖΑΝΗ!
Ο ΝΕΟΣ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΟΥ ΜΕΤΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΑΡΧΗΓΙΚΟ-ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΠΗΡΕ ΟΛΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΟΧΛΟ ΠΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΨΗΦΙΖΕ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΙ!
-----------
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
ΤΕΛΙΚΩΣ, ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΕΤΣΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΝ ΝΑ ΖΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΟΥ!


=ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ! - πρώτον και κύριον!
=ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
=ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΝ ΠΟΥ ΚΑΜΝΕΙ ΕΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ ΤΟ "ΟΧΙ", "ΝΑΙ"!
=ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ 3 ΜΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!
=ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟ! ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΛΑΟΣ ΗΤΟ: ΤΑ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΟΛΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ, ΕΙΜΕΘΑ ΜΑΖΩΧ ΣΤΗΝ ΝΙΟΣΤΗ!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
-Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΧΗ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ ΣΙΩΠΗΡΩΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΕΒΛΕΠΑΝ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ, ΟΥΤΩΣ ή ΑΛΛΩΣ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ Η ΑΠΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ!
-ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΕΤΙΜΗΣΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ, ΗΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΣ ΑΥΤΗ ΜΕΓΑΛΩΣ ΕΤΟΝΩΘΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ "ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΦΟΥ"! ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΙΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΩΝ!
-------

14 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ

 ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ
Εν όψει των εκλογών
--------
Ολοι, μα όλοι, οι Ελληνες θεωρούν ότι τα Μνημόνια είναι "καταστροφικά", όπως επισήμως δηλώνει ο πρώτος δημοσκοπικώς στις προτιμήσεις των πολιτών, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης. Ολοι μαζί και μαζί με τον Αλέξη "δεν τα πιστεύουμε"! Πιστεύουμε ότι είναι ολέθρια!
Μάλιστα, το αγαπημένον σπορ των Ελλήνων είναι να κυνηγούν με πέτρες κλαι ξύλα τον έναν και μόνον βουλευτή που τόλμησε να δηλώση ότι τα Μνημόνια είναι η μοναδική θεραπεία που προβλέπει γιά την περίπτωσί μας το Διεθνές Χρηματοπιστωτικόν Σύστημα κι άρα εξ ορισμού καλά και αγαθά!
Επομένως, πῶς το εκλογικόν σώμα οργανωμένον εις ένα συμπαγές 90% ετοιμάζεται να ψηφίση μνημονιακά κόμματα, δηλαδή να οδηγηθή στην καταστροφήν του;
Παράνοια πλήρης και απόλυτος φρενική διαταραχή και ολοκληρωτική σύγχισις!
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ:
Το εκλογικόν σώμα ετοιμάζεται να ψηφίση το μπλοκ των κομμάτων που επισήμως θεωρεί το Μνημόνιον "καταστροφικόν" και σκοπίμως θα κωλυσιεργεί, ώστε μετά από άλλη μία εξοντωτική πορεία ολέθρου, ως το επτάμηνον που μας στοιχισε 90 δις και κλειστές τράπεζες, θα μας οδηγήση στο καταστροφικόν, χωρίς πλέον εισαγωγικά, Μνημόνιον 4 που θα δεχθή και πάλιν, "εκβιαζόμενος" βέβαια, ο λαϊκός μας ήρως ο Αλέξης!
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΚΟΝ;
Εφ' όσον κύριε ψηφοφόρε λαέ θεωρείς κάτι "καταστροφικόν" ΟΧΙ απλώς ΔΕΝ το ψηφίζεις αλλά ανίστασαι εναντίον του!
Ανίστασαι και σχίζεις το μνημόνιον τελετουργικά με έναν μονόαρθρον νόμον, όπως έλεγε ο αείμνηστος Αλέξης Τσίπρας του 1974, και ακολουθείς έναν από τους δύο δρόμους που ανοίγονται εμπρός σου και είναι δύο μόνον και ουχί περισσότεροι!
Πρώτος δρόμος: ελεύθερος από περιορισμούς ζης την ζωήν της αρεσκείας σου και στο τέλος του μηνός πληρώνεις και την δόσι του δανείου σου! Οπότε δεν έχεις ανάγκη κανέναν και είσαι κύριος μέσα στην Ε.Ε. και στο ευρώ!
Αυτήν την λύσιν ΟΥΔΕΙΣ την προτείνει ή την συζητεί, διατί τάχα; Δεν έχει εμπιστοσύνην στις ικανότητες του Ελληνος που είναι μάγκας και καραμπουζουκλής και τα καταφέρνει;
Δεύτερος δρόμος: σηκώνουμε το λάβαρον της Επαναστάσεως εναντίον του ΔΧΣ, δεν αναγνωρίζουμε ΟΥΤΕ το χρέος, ούτε οτιδήποτε άλλο! Τελετουργικώς διαβολοστέλνουμε Ε.Ε. και Ευρώ και ακολουθούμε την οδό των πεπρωμένων μας με καθοδηγητήν την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου!
Αυτήν την λύσιν, ενώ είναι η ΜΟΝΗ, αφ' ενός, απολύτως συμβατή με την κοινήν άποψιν περί "καταστροφικότητος" των Μνημονίων και αφ' ετέρου, εφικτή,  ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ ολίγοι άνθρωποι την θέλουν, το 4-5%, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις!
------
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=734638&wordsinarticle=%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7

13 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
------
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΘΕΣ 12/9/2015 ΜΑΣ ΕΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ .
ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΝ κ. ΧΡΥΣΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ.
----